Cena děkana FF UP

Pro 11. profesní setkání historiček a historiků byla vyhlášena Cena děkana FF UP. Uděluje se třem nejlepším pracím prezentovaným v rámci některého z panelů studentkami nebo studenty Ph.D. programů v oboru historie.

Kritéria pro přihlášení práce do soutěže o Cenu děkana FF UP

Do soutěže se přihlašují písemné práce napsané v češtině studujícími v Ph.D. programu.

Práce musí být přijata do jednoho z panelů kongresové části sjezdu a v rámci panelu prezentována. Musí se jednat o práci ještě nepublikovanou ani neprocházející v některém z časopisů recenzním řízením, založenou na původním a inovativním výzkumu. Rozsah práce je 7 000 až 8 000 slov (přibližně 25 až 30 NS). Autorka/autor práce je ke dni termínu zaslání práce (14. 6. 2017) studentkou/studentem Ph.D. programu a spolu s prací vloží na web stručné (max. 10 řádků) doporučení vedoucí/vedoucího dizertační práce.

Postup při přihlašování práce do soutěže o Cenu děkana FF UP

Při registraci je možno zaškrtnout políčko, které nás bude informovat o tom, že hodláte svou práci, bude-li váš příspěvek přijat do některého z panelů, poslat do soutěže o Cenu děkana FF UP. Tato registrace k soutěži o Cenu děkana FF UP není závazná.

Práci je třeba umístit na stránky do 14. 6. 2017, spolu se stručným doporučením vedoucí/vedoucího dizertační práce.

Práce pro Cenu děkana FF UP bude hodnotit komise ve složení:

  • Prof. PhDr. Jiří Lach, M.A., Ph.D. (Děkan FF UP Olomouc)
  • Prof. PhDr. Jana Burešová, CSc. (Katedra historie FF UP Olomouc)
  • Doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D. (Katedra historických věd FF Západočeské univerzity v Plzni)
  • Doc. PhDr. Alice Velková, Ph.D. (Historický ústav AV ČR Praha)
  • Mgr. Robert Novotný, Ph.D. (Centrum medievistických studií AV ČR Praha)

Vyhlášení výsledků

Vyhlášení vítězných prací v pátek 15. 9. v RCO.

Cena

Cena děkana FF UP je spojena s finanční odměnou ve výši 12 tisíc Kč pro první místo, 6 tisíc Kč pro druhé místo, 3 tisíce Kč pro třetí místo. Autorkám/autorům vítězných prací bude nabídnuto publikování v Historica Olomucensia (ERIH plus), s nutností absolvovat regulérní recenzní řízení. Citační úzus HO je k dispozici na www.historie.upol.cz/ho.php.