Registrace

Finální registrace otevřena

Předregistrovaní účastníci a účastnice
Prostřednictvím osobního profilu (odkaz Můj profil) je třeba dokončit registraci a provést platbu kongresového poplatku. Prosíme nejdříve o pečlivý výběr jednotlivých položek, poté o výběr způsobu platby. Jako novinku nabízíme možnost platby kongresového poplatku bankovní kartou (možnost platby převodem na účet zůstává zachována). Daňový doklad, který je možno nechat si proplatit u zaměstnavatele, obdržíte v případě platby kartou ihned po provedení platby. Doklad o platbě ke stáhnutí (pdf) naleznete ve vašem osobním profilu. Další informace k platbě naleznete rovněž ve svém osobním profilu.

Dosud neregistrovaní účastníci a účastnice
Registrace pro dosud neregistrované účastníky a účastnice probíhá prostřednictvím níže uvedeného předregistračního formuláře. Po vyplnění formuláře obdržíte uživatelské jméno a heslo pro vstup na vaši osobní stránku (odkaz Můj profil) . Pro dokončení registrace je třeba vyplnit další údaje v osobním profilu, které jsou vázány na provedení platby kongresového poplatku. Prosíme nejdříve o pečlivý výběr jednotlivých položek, poté o výběr způsobu platby. Jako novinku nabízíme možnost platby kongresového poplatku bankovní kartou (možnost platby převodem na účet zůstává zachována). Daňový doklad, který je možno nechat si proplatit u zaměstnavatele, obdržíte v případě platby kartou ihned po provedení platby. Doklad o platbě ke stáhnutí (pdf) naleznete ve vašem osobním profilu. Další informace k platbě naleznete ve svém osobním profilu.

Včasná registrace a platba končí 30. dubna 2017.

Osobní údaje      


NALÉHAVÁ PROSBA: Žádáme všechny, kteří zaplatili poplatek převodem přes účet (nebo jim byl zaplacen jinou osobou či zaměstnavatelem) a nedostali ještě potvrzení o zaplacení (tzn. že ve svém profilu nemají daňový doklad v pdf), aby nás neprodleně kontaktovali s uvedením bližších údajů o provedené platbě (nejlépe kopie platebního příkazu). Děkujeme.

Kongresový poplatek

Kongresový poplatek Včasná platba (early bird)
do 30. 4. 2017
Základní
do 31. 8. 2017
Na místě v hotovosti
13.-15. 9. 2017
Standard 850 Kč 1050 Kč 1250 Kč
Jednodenní 400 Kč 600 Kč 800 Kč
Studující, osoby na mateřské a rodičovské dovolené, senioři 350 Kč 550 Kč 750 Kč

Kongresový poplatek zahrnuje:

  • vstup na veškerá jednání odborného programu
  • vstup na večerní slavnostní program v Moravském divadle Olomouc dne 13. 9. s představením barokní opery (Ensemble Damian) a se slavnostním rautem
  • vstup na rozlučkové rautové pohoštění v kině Metropol dne 15. 9.
  • občerstvení během čtyř coffee-breaků (1x 13. 9., 2x 14. 9., 1x 15. 9.)
  • pamětní tašku
  • programovou brožuru

Zrušení účasti

Již zaplacený kongresový poplatek se vrací do 31. 8. 2017. Po 31. 8. 2017 se při zrušení účasti poplatky nevrací. Děkujeme za pochopení.