Zpětná vazba!

Jak jste vnímali uplynulé tři jednací dny? Váš názor nás zajímá! Děkujeme.

Organizace výborná, úvodní setkání inspirující, zvolený model kongresových panelů velmi vhodný, jednání plodná. Ze sjezdu si odnáším informaci o stavu historické obce - je velmi diverzifikovaná, celkem pluralitní, otevřená i...

Jaroslav Pinkas (Ústav pro studium totalitních režimů)

Ráda bych nejprve poděkovala organizátorům tak náročné společenské akce za přijetí našeho volného panelu. Organizace byla skvělá, program jednotlivých témat dobře propojen. Oceňuji vydání bedekru, který napomohl k jednoduché orientaci...

Marcela Šášinková (Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, p. o.)

Rád bych touto cestou především svým jménem, ale i jménem kolegů, kteří se zúčastnili jednání panelů P66 a P77 věnovaným otázkám vztahu Evropy a Ruska a stavu a perspektivám českých...

Radomír Vlček (Historický ústav AV ČR, v. v. i.)

Videospot z kongresového dění!

Publikační výstupy

Informace o publikačních výstupech z panelů najdete v seznamu panelů na stránce Kongresové volné panely.Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně vás zveme na 11. ročník tradičního setkání historické obce ČR, které se bude konat
v Olomouci ve dnech 13.-15. 9. 2017. Zveme historičky a historiky nejrůznějších metodologických a tematických orientací, všech akademických hodností, všech stupňů studia, z nejrůznějších institucí zabývajících se historií (muzea, památkové ústavy, archivy). Setkání je určeno rovněž pro učitelky a učitele základních a středních škol, pro ty, jimž se stala historie koníčkem i životním posláním. Srdečně přivítáme i historičky a historiky ze zahraničních institucí, stejně jako kolegyně a kolegy z příbuzných oborů.

Koncepce olomouckého setkání reaguje na současný pluralitní charakter historického bádání a je organizována, kromě tradičního hlavního zasedání, především formou volných panelů. Novinkou olomouckého setkání jsou dvě přednášky zahraničních hostů a Cena děkana FF UP určená pro studující v doktorském programu. Na závěrečném zasedání bude vyhlášena rovněž Cena Josefa Pekaře.

Rádi bychom vám toto pracovní setkání historiček a historiků zpříjemnili tím, čím je Olomouc jedinečná. Zvolili jsme barokní operu souboru Ensemble Damian a věříme, že i díky tomuto představení bude pro vás setkání v Olomouci nezapomenutelným.

Organizační výbor

Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
 • Doc. Mgr. Radmila Švaříčková Slabáková, Ph.D.
 • Prof. PhDr. Jiří Lach, M.A., Ph.D.
 • Doc. Mgr. Radmila Prchal Pavlíčková, Ph.D.
 • Doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D.
 • Doc. Mgr. Antonín Kalous, M.A., Ph.D.
Sdružení historiků ČR
 • Prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
 • Prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.
 • Doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc.
 • Doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc.
 • Mgr. Tomáš Malý, Ph.D. / Prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc.

Mediální partnerSjezdy československých/českých historiků v minulosti

 • 1. Sjezd československých historiků, Praha, září 1937
 • 2. Sjezd československých historiků, Praha, 5. - 11. října 1947
 • 3. Sjezd československých historiků, Praha, 16. - 19. září 1959
 • 4. Sjezd československých historiků, Brno, 27. - 29. září 1966
 • 5. Sjezd československých historiků, Praha, 19. - 21. února 1982
 • 6. Sjezd československých historiků, Praha, 9. - 11. února 1989
 • 7. Sjezd českých historiků, Praha, 24. - 26. září 1993
 • 8. Sjezd českých historiků, Hradec Králové, 10. - 12. září 1999
 • 9. Sjezd českých historiků, Pardubice, 6. - 8. září 2006
 • 10. Sjezd českých historiků, Ostrava, 14. - 16. září 2011

Fotogalerie

Pro připomenutí se můžete podívat na fotky z celého kongresu zde.

Cena děkana FF UP

Vítězné práce:

1. místo
PhDr. Michal Kurz (ÚČD FF UK),
„Do služeb lidu!“ Historické dědictví jakou součást ideálu „socialistického města“ v období padesátých let

2. místo
Mgr. Tomáš Pánek (HÚ FF MU),
Národně-ideologické ukotvení rodopisného bádání a rodinných historií v českých zemích 1918–1948 (Se zvláštním zřetelem na období druhé republiky a nacistické okupace)

3. místo
Mgr. Lucie Dušková (ÚHSD FF UK),
Noční každodennost v Československu 1945-1960

Cena Josefa Pekaře

Cenu Josefa Pekaře získala Mgr. Michaela Závodná, Ph.D. (CHSD FF OU) za knihu Koleje a město. Problematika městské kolejové dopravy ve vybraných moravských a slezských městech v letech 1850 – 1918.
České Budějovice – Ostrava 2016.

Prezentace nakladatelství a prodej knih za zvýhodněnou cenu

Umělecké centrum FF UP Konvikt, Univerzitní 3, 2. patro

Seznam nakladatelství

Posterové prezentace

 • Umělecké centrum FF UP Konvikt, Univerzitní 3, 1. patro
 • Představení posterů: pátek 15. 9., 10.00-12.00

 • Zobrazit seznam přijatých prezentací

  Důležité termíny


  Podávání návrhů panelů
  do 30. 9. 2016
  Rozhodnutí o přijetí panelu
  do 31. 10. 2016
  Podávání návrhů příspěvků
  do 15. 1. 2017
  Rozhodnutí o přijetí příspěvku
  do 28. 2. 2017
  Včasná registrace pro referující i posluchačstvo
  do 30. 4. 2017