Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně vás zveme na 11. ročník tradičního setkání historické obce ČR, které se bude konat
v Olomouci ve dnech 13.-15. 9. 2017. Zveme historičky a historiky nejrůznějších metodologických a tematických orientací, všech akademických hodností, všech stupňů studia, z nejrůznějších institucí zabývajících se historií (muzea, památkové ústavy, archivy). Setkání je určeno rovněž pro učitelky a učitele základních a středních škol, pro ty, jimž se stala historie koníčkem i životním posláním. Srdečně přivítáme i historičky a historiky ze zahraničních institucí, stejně jako kolegyně a kolegy z příbuzných oborů.

Koncepce olomouckého setkání reaguje na současný pluralitní charakter historického bádání a je organizována, kromě tradičního hlavního zasedání, především formou volných panelů. Novinkou olomouckého setkání jsou dvě přednášky zahraničních hostů a Cena děkana FF UP určená pro studující v doktorském programu. Na závěrečném zasedání bude vyhlášena rovněž Cena Josefa Pekaře.

Rádi bychom vám toto pracovní setkání historiček a historiků zpříjemnili tím, čím je Olomouc jedinečná. Zvolili jsme barokní operu souboru Ensemble Damian a věříme, že i díky tomuto představení bude pro vás setkání v Olomouci nezapomenutelným.

Vzhledem k novým zákonným úpravám (registr smluv) a k vysokému počtu účastníků a účastnic jsme nuceni stanovit deadline na dokončení registrace a zaplacení kongresového poplatku - 26. 6. 2017.

Organizační výbor

Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  • Doc. Mgr. Radmila Švaříčková Slabáková, Ph.D.
  • Prof. PhDr. Jiří Lach, M.A., Ph.D.
  • Doc. Mgr. Radmila Prchal Pavlíčková, Ph.D.
  • Doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D.
  • Doc. Mgr. Antonín Kalous, M.A., Ph.D.
Sdružení historiků ČR
  • Prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
  • Prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.
  • Doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc.
  • Doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc.
  • Mgr. Tomáš Malý, Ph.D.

Mediální partner